22.4.2023 Malenka

13:00 Malenka - Enyky BeneKi

Pohádka o Malence podle knižní předlohy An Leysenové v loutkovém provedení. Je Malenka děvčátko z květu? Štěstí? Nebo jedna z nás...?
Inscenace vznikla jako magisterský projekt Petry Benešové na DAMU v rámci studia dramatické výchovy.

vhodné pro děti od 5 let
vstupné: 50 Kč
sedadla nejsou číslovaná.