Informace o nás

  • Jsme neprofesionální loutkářský soubor působící v Plzni od svého založení v roce 1928 s nedobrovolnou přestávkou v období II. sv. války, v roce 1947 jsme svoji činnost obnovili a aktivně pokračujeme dodnes.
  • Zaměřujeme se převážně na inscenování tradičních her českých autorů. Realizace těchto her je prováděna klasickým způsobem iluzivního loutkového divadla v historických kulisách s historickými marionetami na nitích (některé až 100let staré).
  • Naše pravidelná tvorba je určena nejmenšímu publiku - dětem předškolního věku, ale i dětem starším (cca. od 3 do 9 let) a má v Plzni nezastupitelné místo.
  • Mimo klasických inscenačních počinů vytváříme i představení netradiční - rozmanitá v použití různých typů loutek, různého divadelního prostoru a různých inscenačních postupů. Tyto projekty jsou směrovány k prezentaci na divadelních přehlídkách a festivalech a také pro zájezdová představení, často bývají určena dospívajícímu a dospělému publiku.


 

 

 

Jak se měnil název našeho souboru

- původní: Loutkové divadlo při Sokolu Plzeň III

 

- po roce 1947 se několikrát změnil zřizovatel souboru,

  fungovali jsme jako loutkové divadlo Závodního klubu ROH Průmstav (od r. 1953),

  loutkové divadlo odborového domu atd.

 

- přibližně v osmdesátých letech jsme začali používat označení divadlo V Boudě

 

- po založení právního subjektu v roce 1991: Loutkové divadlo V BOUDĚ